เมืองไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบภัย
(ปี 2566)

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด บริเวณตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จึงได้ร่วมสบทบทุนบริจาครวมมูลค่า 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือจากเหตุการณ์ดังกล่าว