วันเด็กแห่งชาติ

เมืองไทย ร่วมมอบรอยยิ้มและความสุขเนื่อง ในวันเด็กแห่งชาติ
(ปี 2567)

เด็กและเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย เราจึงให้ความสำคัญกับกับอนาคตของชาติ ผ่านกิจกรรม “เมืองไทย มอบรอยยิ้มและความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยภายในงานมีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็ก ๆ ด้วยกิจกรรมร้องเพลง เล่นเกม แจกไอศกรีม ขนม และเครื่องดื่ม สร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานอย่างคึกคัก กิจกรรมนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดีและคืนสิ่งดี ๆ สู่ชุมชน ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป